MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI

 

1 – ) TARAFLAR VE KONUSU

 

Bir tarafta LAMİR TURİZM ORG. VE DAN. HİZ. LTD.ŞTİ.

Adres: İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81/2 Şişli- İSTANBUL (Acente diye anılacaktır.)

 

Diğer tarafta tüketici/ler arasında yurt içi ve yurt dışı gezileri, Otel rezervasyonları, Günlük tur ve transfer hizmetleri, Profesyonel rehberlik hizmeti konusunda işbu paket tur sözleşmesi akdolunmuştur.

Seyahat Acentesi: LAMİR TURİZM ORG. VE DAN. HİZ. LTD.ŞTİ. Telefon: +90 212 230 86 06   Fax :+90 212 230 56 06  info@lamir.com.tr   

Tüketici ve diğer tüketiciler adına sözleşmeyi yapan . İsim soy isim: ………… Telefon: ……….

Email: …………..

Adres

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SÖZLEŞME BEDELİ : Sözleşme bedeli nakit KDV dahil TL, döviz cinsi karşılığı olarak……… ……………..’dur.

2.1                Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi (VOUCHER)’da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış tarihleri, süreler, ulaşım detayları, pansiyon durumu yine Voucher/Tur Kayıt belgesinde belirtildiği gibidir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra sözleşmeden dönebilir bu durumda iptal koşulları geçerli olur yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

– ) ÖDEMELER

3.1                Kayıt anında rezervasyon bedelinin %50’sinin, gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon acente tarafından iptal edilerek, rezervasyon bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

3.2                Özel Ürün/Promosyonlu hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

3.3                Özel ürün ve Erken Rezervasyon indirimli hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Kredi kartlı ödemelerde faiz, vade farkı, kur farkı ayrıca hesaplanarak ödeme planı tüketiciye bildirilecektir.

– ) İPTAL , DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1                Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

4.2                Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar turu iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. (Zorunlu sigorta, seyahat sağlık-vize sigortası, ERİS güvence paketi ve Promosyonlu özel paket turlar için yapılan rezervasyonlar hariçtir.)

4.3                Gezinin başlamasına 30-21 gün kalaya kadar iptal edilmesi durumunda gezi bedelinin %35’i, 20-10

gün kalaya kadar yapılan iptaller %50’si,10 günden sonra ise gezi bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, etmeleri durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (uçak, otel gibi) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.

4.4                Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/Devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Acentesine sunmakla yükümlüdür.

4.5                Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.6                Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip,

 

tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda iptal koşulları uygulanır.

4.7 Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

4.8 1618 sayılı kanun gereği yapılan zorunlu seyahat sigortası, sağlık sigortası bedeli …… (karşılığı TL)dir. Zorunlu seyahat sigortası bedeli yurtiçi hizmetlerde …….(karşılığı TL)dir. Tüketici tarafından yapılan tüm iptal ve/veya değişikliklerde hizmetin başlangıcına 30 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.

5 – )TURUN SÜRESİ, YEME VE İÇME : Voucher & Tur Broşüründe (kişi, konaklama ve tur detayları) ‘da belirtildiği gibidir. 6 – ) HAREKET SAATLERİ : Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden Acente sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce Acente’den kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentemiz tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür. Bu tura ait hareket saatleri voucher (konaklama ve tur detayları) belgesinde belirtildiği gibidir. 

7 -) DURAKLAMA YERLERİ: Yol güzergahı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir. Dinlenme tesisi, ne kadar sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar, rehber ve kaptan şoförlerimizin inisiyatifindedir. Mola yerleri, Hava, yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

😎 BAGAJ

8.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan, hasar gören, zayi olan bagaj ve içindeki kıymetli eşyadan Acente sorumlu tutulmaz.

8.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Acentenin ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

8.3 Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

9                     – ) VİZE İŞLEMLERİ :Vize, Pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 2 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Acenteye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize danışmanlık hizmeti verilebilir. Teslim edilen pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli olması zorunludur. Vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan Acentenin vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı konsolosluk üzerinde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi, aracılık görevi ve sorumluluğu yoktur. KonsoIosIukIarda gecikmelerden ve değişik aksamalardan Acente sorumlu değildir. Herhangi bir nedenle tur iptal edilirse, vize harç, masraf ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye müşteriye iade edilecektir. Vizenin alınamaması iptal devir ve değişiklik sürelerinde ceza kapsamında olsa dahi tüketici cezai şartları ve bunlardan doğan tüm maddi yükümlülükleri ödemeyi kabul eder. Bu koşulları kabul etmeyen tüketiciler vize işlemlerini kendileri takip edebilirler. Ayrıca vize alınması o ülkeye giriş garanti vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Acente sorumlu olmayacaktır. 10 yıldan eski pasaportların yasa gereği yenilenmesi gereklidir bu durum tüketicinin kendi özen borcudur.

10                  – ) REHBER ÜCRETİ : Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.

11                  – ) GENEL HÜKÜMLER: Seyahat sağlık vize sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Tüketici seyahat sigortasının kapsamını satış temsilcisinden almak ile yükümlüdür.

11.2             Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

11.3             Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

11.4             Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in Acente aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentenin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketici(ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

11.5             Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa Acentede kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara

uyacağını;3.kişiIerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 

11.6 Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY.4077SY.,4288SY.,2634SY.,IATA,IHA,UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, TBK, TTK, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

12-) ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI: 1618 sayılı yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri (ayıplı hizmet, acente iflası) sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

12 .2 Yurtdışı turlarda 156 ve Yurtiçi Turlarda 15TL’Iik Zorunlu seyahat sigortası paket turlarda tüm tüketicilere tarafımızdan paket tur bedeline dahil olarak yapılmaktadır.

12 .3 Paket Turlar dışında kalan hizmetlerde, Tüketici dilerse, tura kayıt esnasında; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

Bu sözleşme(2s), Voucher(l s), (konaklama detayları) ‘ da dahil 5 sayfadan oluşmaktadır. Tur kayıt formunda (Voucher) adı geçen tüm kişiler adına sözleşmeyi okudum anladım ve bir sözleşme nüshasını ve tur broşürünü teslim alarak kabul ettim. Ek Notlar Hizmeti alanlar ve tur kayıt formunda (Voucher) adı geçen

 

Tüm Kişiler Adına, Acente Adı/Kaşe

 

Müşteri İsim Soyisim/ İmza:

 

Seyahat Danışmanı Adı-Soyadı/ İmza: